Plats

Konserthuset Göteborg

Sista ansökan

2020-12-05

Två tjänster 2:a Violin tutti

Göteborgs Symfoniker AB består av ca 170 anställda, varav 109 orkestermusiker och 12 korister, och är ett av Västra Götalandsregionens helägda dotterbolag. Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, har som mål att positionera sig som en av världens främsta symfoniorkestrar. Till sitt förfogande har Göteborgs Symfoniker ett unikt hus, Göteborgs Konserthus, berömt för sin fina akustik och arkitektur.

 

Två tjänster 2:a violin tutti

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med provår enligt överenskommelse.

Ett av följande obligatoriska verk:

 • W A Mozart violinkonsert 3 G-dur K 216, sats 1 och 2, med kadens
 • W A Mozart violinkonsert 4 D-dur K 218, sats 1 och 2, med kadens
 • W A Mozart violinkonsert 5 A-dur K 219, sats 1 och 2, med kadens

 

 • Sats 1 med kadens ur en valfri violinkonsert av följande:
 • Brahms, Beethoven, Nielsen, Sibelius, Tjajkovskij

 

Provspelning äger rum 7 – 9 januari 2021 i Göteborgs Konserthus. Vid stort antal sökande tillämpas pre-audition.

Orkesterutdrag skickas från och med den 7 november. Sista ansökningsdag är den 5 december.

 

För mer information kontakta:

Andreas Lindahl orkesterchef, tel: +46 31 726 53 50, andreas.lindahl@gso.se

Facklig företrädare Symf: Hans Hernqvist, hans.hernqvist@telia.com

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

The organisation behind the Gothenburg Symphony Orchestra consists of about 170 employees, of which 109 are orchestra musicians and 12 choristers. The Gothenburg Symphony Orchestra is a wholly owned limited company within the Region of Västra Götaland and it aims to position itself as one of the world’s foremost symphony orchestras. At its disposal, the Gothenburg Symphony Orchestra has a unique building, the Gothenburg Concert Hall, famous for its fine acoustics and architecture.

 

Announces the following: two positions 2nd violin tutti.

Permanent positions, with trial year according to specified agreement.

Compulsory repertoire. One of the following according to the applicant’s choice:

 

First and second movement, with cadenza.

 • W A Mozart Violin Concerto Nr 3 G-major K 216
 • W A Mozart Violin Concerto Nr 4 D-major K 218
 • W A Mozart Violin Concerto Nr 5 A-major K 219

 

 • First movement with cadenza, from one Violin Concerto of the following according to the applicants choice:
  Brahms, Beethoven, Nielsen, Sibelius, Tchaikovsky

 

The audition will be held January 7th - 9th  at the Gothenburg Concert Hall. Pre-audition will be held if we have many applicants. 

Orchestral excerpts will be sent after November 7th. Applications with CV to be received no later than December 5th.

 

For more information contact:

Andreas Lindahl, Orchestra Manager, tel:+46 31 726 53 50, andreas.lindahl@gso.se

Union representative Symf: Hans Hernqvist, hans.hernqvist@telia.com

Ansökan

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy